دیار عالمان

میراث فراموش شده

کدخبر: 37414
آذر ۲۳, ۱۳۹۴ در ساعت ۱۱:۵۳ ب.ظ

موقعیت بنا: واقع بر محور ارتباطی نجف آباد –( بخش مهردشت) – گلپایگان بر سر سه راهی دهق ، علویجه ، حسین آباد
تاریخچه بنا: این کاروانسرا از جمله مجموع ۹۹۹ کاروانسرای شاه عباسی است که در عصر طلایی کاروانسراسازی در عهد صفویه بنا گردیده است.
این بنا در تاریخ ۲۲/۳/۷۹ به شماره ۲۷۰۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-12-30.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-01-42.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-12-11.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-02-20.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-12-04.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-11-52.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-11-59.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-01-56.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-11-40.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-02-08.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-01-46.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-01-52.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2015/12/photo_2015-12-13_15-01-22.jpg