دیار عالمان

پروژه آزمایشگاه مرکز ی بهداشت گلپایگان به بهره برداری رسید

کدخبر: 37575
آذر ۲۷, ۱۳۹۴ در ساعت ۸:۴۱ ق.ظ

به گزارش  گلپانا، [1] پروژه مرکز سلامت جامعه مهدی صحت با حضور نماینده شهرستان گلپایگان  افتتاح شد.

این مرکز با ۵۲۵ متر زیر بنا و با اعتبار۲۵۰  دولتی میلیون تومان  وکمک ۲۵۰ میلیون تومانی خیر سلامت شهرستان  در هفت ماه ساخته و آماده استفاده برای شهروندان گلپایگانی شد

در حاشیه افتتاح این مرکز دکتر صدرایی معاون دانشگاه علوم پزشکی گفت: این مراکز ۸۵ درصد  نیاز جامعه هدف که حدود بیست تا سی هزار نفر می باشد را تامین می کند و با افتتاح چهار پروژه این چنینی در شهرستان گلپایگان، همه ی مردم شهرستاتن تحت پوشش قرار خواهند گرفت و نیاز اکثرشهروندان گلپایگانی پوشش داده می شود.


[1]  گلپانا،: http://golpana.ir/

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/attachment/1477/

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/vadffer-mark-01/

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/vater-cds01/

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/vatefdfr-mark-01/

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/vater-mark-01/

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/vater-dwmark-01/

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/gdrgfdmark-01/

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/37545/%d9%85%d8%b1%da%a9%d8%b2-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d9%85%d9%87%d8%af%db%8c-%d8%b5%d8%ad%d8%aa-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d8%ad-%d8%b4%d8%af/vatererere-mark-01/