دیار عالمان

قهرمان لیگ دسته اول و دوم شهرستان فوتسال گلپایگان مشخص شد

کدخبر: 43953
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۵ در ساعت ۳:۲۹ ب.ظ

به گزارش دیارعالمان، [1]  قهرمان لیگ  دسته اول  و دوم فوتسال شهرستان گلپایگان مشخص شد.

لیگ های دسته اول و دوم فوتسال شهریتان گلپایگان با انجام اخرین بازی های خود دیشب پایان یافت و قهرمان های امسال خود را شناخت.

تیم  الماس شهر قهرمان لیگ دسته اول و تیم دهیاری نیوان نار قهرمان دسته دوم شد.

جدول رده بندی مسایقات دو لیگ را در ذیل مشاهده می کنید:

جدول رده بندی لیگ دسته اول:

ردیف

نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ الماس شهر ۹ ۹ ۴۰ ۱۵ ۲۵+ ۲۷
۲ الوند گلشهر ۹ ۷ ۲ ۳۵ ۱۵ ۲۰+ ۲۱
۳ کشت و صنعت ۹ ۶ ۱ ۲ ۲۸ ۱۹ ۹+ ۱۹
۴ دهیاری زرنجان ۹ ۵ ۴ ۳۱ ۳۰ ۱+ ۱۵
۵ دهیاری سعید آباد ۹ ۴ ۲ ۳ ۲۳ ۲۰ ۳+ ۱۴
۶ سینا شیمی ۹ ۴ ۱ ۴ ۳۳ ۲۵ ۸+ ۱۳
۷ انصار وداغ ۹ ۲ ۲ ۵ ۲۵ ۲۷ ۲- ۸
۸ فجر گلپا ۹ ۲ ۱ ۶ ۱۵ ۲۶ ۱۱- ۷
۹ پیکان نیوان ۹ ۱ ۲ ۶ ۲۰ ۴۵ ۲۵- ۵
۱۰ زنده یاد ثمری ۹ ۱ ۸ ۱۵ ۴۳ ۲۸- ۱

جدول رده بندی لیگ  دسته دوم

ردیف نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
۱ دهیاری نیوان نار ۱۱ ۹ ۲ ۳۳ ۱۳ ۲۰+ ۲۹
۲ پگاه گلپایگان ۱۱ ۸ ۱ ۲ ۶۹ ۲۴ ۴۵+ ۲۵
۳ پارسیان ۱۱ ۸ ۱ ۲ ۳۹ ۱۷ ۲۲+ ۲۵
۴ شاهین ۱۱ ۶ ۳ ۲ ۳۹ ۲۴ ۱۵+ ۲۱
۵ موبایل پاسارگارد ۱۱ ۶ ۱ ۳ ۳۹ ۲۵ ۱۴+ ۲۰
۶ پیروزی گلشهر ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۴۶ ۳۱ ۱۵+ ۱۹
۷ دهیاری فاویان ۱۱ ۶ ۱ ۴ ۲۸ ۲۷ ۱+ ۱۹
۸ دهیاری شید آباد ۱۱ ۳ ۱ ۷ ۳۱ ۴۷ ۱۶- ۱۰
۹ گلپاسیتی ۱۱ ۳ ۸ ۳۲ ۵۰ ۱۸- ۹
۱۰ ساینا فولاد ۱۱ ۲ ۹ ۲۰ ۴۲ ۲۲- ۶
۱۱ دانشگاه پیام ۱۱ ۲ ۹ ۱۸ ۵۴ ۳۶- ۶
۱۲ سنارگان گلپا ۱۱ ۱ ۱۰ ۱۳ ۵۳ ۴۰- ۳

انتهای پیام/.


[1] دیارعالمان،: http://diarealeman.ir/