دیار عالمان

خانواده های گلپایگانی در همایش بزرگ پیاده روی شرکت کردند/تصاویر

کدخبر: 44550
اردیبهشت ۳۱, ۱۳۹۵ در ساعت ۲:۵۰ ب.ظ

به گزارش صاحب نیوز به نقل از دیار عالمان [1]، خانواده های گلپایگانی در همایش بزرگ پیاده روی شرکت کردند.

همایش بزرگ پیاده روی حانوادگی ، صبح امروز از پارک ۱۷ تن آغاز شد و پارک جنگلی پایان مسیر بود .

در مراسم پایانی که با اجرای ورزشهای زورخانه ای همراه شد، به قید قرعه به تعدادی از شرکت کنندگان هدایایی داده شد.

انتهای پیام/ت


[1] دیار عالمان: http://diarealeman.ir/

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-21-55_002.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-21-59_001.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-22-03_001.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-22-12_001.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-22-16_001.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-22-28_001.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-23-34_001.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-23-39_001.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-23-43_001.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-23-50_001.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-23-55_001.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-24-00_001.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-24-18_001.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-24-25_001.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-24-30_001.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_14-30-54.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6251.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6291.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6296.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6298.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6368.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6380.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6382.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6389.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6414.jpg

[27] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6420.jpg

[28] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6433.jpg

[29] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/IMG_6443.jpg

[30] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_16-10-38.jpg

[31] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2016/05/photo_2016-05-20_16-10-47.jpg