دیار عالمان

غروب دلتنگ پنج شنبه های گلستان شهدا/ تصاویر

کدخبر: 48024
مهر ۱, ۱۳۹۵ در ساعت ۱:۲۱ ب.ظ

غروب های دلتنگ پنجشنبه هر هفته گلستان شهدای اصفهان خانواده های شهدا در روضه رضوان فرزندانشان می آیند و با آن ها نجوایی عاشقانه زمزمه می کنند.

انتهای پیام/


[1] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/02-10.jpg

[2] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/03-6.jpg

[3] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/04-5.jpg

[4] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/05-4.jpg

[5] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/06-4.jpg

[6] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/07-3.jpg

[7] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/08-3.jpg

[8] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/09-3.jpg

[9] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/10-17.jpg

[10] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/11-20.jpg

[11] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/12-16.jpg

[12] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/13-14.jpg

[13] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/14-15.jpg

[14] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/15-13.jpg

[15] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/16-12.jpg

[16] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/17-9.jpg

[17] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/18-7.jpg

[18] تصویر: http://sahebnews.ir/files/uploads/2016/09/852-1.jpg