دیار عالمان

گرامی داشت برای شهیدان آتش نشان در گلپایگان/ تصاویر

کدخبر: 52135
بهمن ۱۱, ۱۳۹۵ در ساعت ۵:۴۴ ب.ظ

منبع : کانال شهرداری


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-50-33.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-50-46.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-50-52.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-50-57.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-51-12.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-51-19.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-51-25.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-51-31.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-51-36.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/01/photo_2017-01-30_16-51-42.jpg