دیار عالمان

تجدید بیعت نیروهای نظامی شهرستان با شهدا

کدخبر: 54224
خرداد ۳, ۱۳۹۶ در ساعت ۷:۴۱ ب.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2026.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2028.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2030.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2033.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2036.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2039.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2041.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2044.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2054.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/05/IMG_2034.jpg