دیار عالمان

تقدیر از ۴۶ فرمانده و مدیر ارشد بسیجی/تصاویر

کدخبر: 56905
شهریور ۳۱, ۱۳۹۶ در ساعت ۱۲:۰۹ ب.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3289.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3301.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3314.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3318.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3329.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3344.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3350.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3359.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3380.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3430.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3468.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/09/IMG_3481.jpg