دیار عالمان

مراسم راهپیمایی گلپایگانی ها در پاسخ به یاوه گویی های ترامپ

کدخبر: 57505
مهر ۲۹, ۱۳۹۶ در ساعت ۱۲:۰۳ ق.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5915-750x500.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5936-750x500.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5933-750x500.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5941-750x500.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5948-750x500.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5955-750x500.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5964-750x500.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5969-750x500.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5983-750x500.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5991-750x500.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_5996-750x500.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/10/DSC_6006-750x500.jpg