دیار عالمان

پیاده روی حرم تا حرم گلپایگانی ها در روز اربعین

کدخبر: 57834
آبان ۱۸, ۱۳۹۶ در ساعت ۱۲:۴۳ ب.ظ

مردم دلسوخته که نتوانستند خودشان را به حرم امام حسین (ع) برسانند مسیر امامزاده سیدالسادات تا بقعه ۱۷ تن را پیاده پیمودند.


\انتهای پیام


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5970.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5973.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5975.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5984.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5987.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5989.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6022.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5995.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5997.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5998.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6000.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6003.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6006.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6007.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6009.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6012.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6017.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6020.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6021.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6016.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5980.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_5988.jpg