دیار عالمان

مسابقات دو صحرانوردی گلپایگان/ تصاویر

کدخبر: 58133
آذر ۴, ۱۳۹۶ در ساعت ۸:۰۱ ب.ظ

به نقل از دیار عالمان، مسابقات دو صحرانوردی مدارس گلپایگان امروز با حضور بیش از ۵۰۰ دانش آموز برگزار شد.

این مسابقات با حضور مقاطع دوره اول و دوم ابتدایی و دوره اول و دوم متوسطه مدارس پسرانه شهرستان گلپایگان در بلوار امام رضا برگزار شد.
دانش آموزان مقطع دوره دوم متوسطه مسافت ۴ کیلومتر، دانش آموزان دور متوسطه دوره اول مسافت ۳ کیلومتر، دانش آموزان دوره دوم ابتدایی مسافت ۲ کیلومتر، دانش آموزان دوره اول ابتدایی مسافت ۱ کیلومتر از بلوار امام رضا (ع) را در این مسابقات طی کردند.
پایان مسابقه از نفرات اول تا سوم هر رده با اهدا مدال و هدایا تقدیر به عمل آمد.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6214-1.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6317.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6316.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6309.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6304.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6298.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6294.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6273.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6274.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6276.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6285.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6282.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6288.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6252.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6250.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6279.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6248.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6244.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6238.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6236.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6232.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6224.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6225.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6226.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6227.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6228.jpg

[27] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6229.jpg

[28] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6231.jpg

[29] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6222.jpg

[30] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6220.jpg

[31] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6219.jpg

[32] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6218.jpg

[33] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6216.jpg

[34] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6213-1.jpg

[35] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6209.jpg

[36] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6210.jpg

[37] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6213.jpg

[38] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6214.jpg

[39] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6203-1.jpg

[40] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6209-1.jpg

[41] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6210-1.jpg

[42] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6203.jpg