دیار عالمان

صبحگاه سراسری بسیجیان در گلپایگان برگزارشد/ تصاویر

کدخبر: 58209
آذر ۵, ۱۳۹۶ در ساعت ۷:۰۰ ب.ظ

صبحگاه سراسری بسیجیان امروز صبح با حضور و اجتماع بزرگ بسیجیان در حد فاصل خیابان امام حسین(ع) و شهید قرنی برگزار شد.
این برنامه شامل اجرای حرکات رزمی بسیجیان و مانور خودرویی بود.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6323.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6327.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6328.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6989.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6990.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_6994.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7017.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7025.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7027.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7028.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7039.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7040.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7041.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7048.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7058.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7065.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7068.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7069.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7070.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7072.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7073.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7076.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7086.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7088.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7098.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/IMG_7100.jpg

[27] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/photo_2017-11-26_15-15-32.jpg

[28] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/photo_2017-11-26_15-15-35.jpg

[29] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/photo_2017-11-26_15-15-38.jpg

[30] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/11/photo_2017-11-26_15-15-45.jpg