دیار عالمان

بازدید مسئولان شهر گوگد گلپایگان از نمایشگاه کتاب/ تصاویر

کدخبر: 58715
دی ۹, ۱۳۹۶ در ساعت ۹:۴۳ ق.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-39.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-29.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-26.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-23.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-19.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-05.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-32-46.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-32-13.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-32-08.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-31-59.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-31-47.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2017/12/photo_2017-12-30_09-33-09.jpg