دیار عالمان

افتتاح ساختمان اصناف شهرستان گلپایگان/تصاویر

کدخبر: 59180
بهمن ۱۶, ۱۳۹۶ در ساعت ۳:۳۸ ب.ظ

به گزارش دیار عالمان؛ به نقل از دیار عالمان، ساختمان اصناف شهرستان گلپایگان با حضور شوراهای شهرستان، شهرداران و روسای ادارات و … با هزینه ای بالغ بر دو میلیارد تومان امروز ظهر افتتاح شد.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7719.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7721.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7725.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7726.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7731.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7734.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7736.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7739.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7740.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7741.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7742.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7743.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7744.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7755.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7756.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7757.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7758.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7763.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7775.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_7776.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-05_16-12-52.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-05_16-12-48.jpg