دیار عالمان

نمایشگاه کوچه های بنی هاشم گلپایگان/تصاویر

کدخبر: 59543
بهمن ۲۵, ۱۳۹۶ در ساعت ۱۱:۲۴ ق.ظ

به گزارش دیار عالمان، نمایشگاه کوچه های بنی هاشم روایت تصویری از غربت بانوی بی نشان همه روزه از ۲۴ بهمن ماه از ۱۶ تا ۲۰ پذیرای بازدیدکنندگان است.

این نمایشگاه از ۲۴ بهمن تا ۲ اسفند برپا است.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8161.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8166.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8167.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8169.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8172.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8173.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8175.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8177.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8178.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8179.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8188.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8191.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8194.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8195.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8197.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8199.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8208.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8209.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8213.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8217.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8221.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8228.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8232.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8239.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8240.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8245.jpg