دیار عالمان

نمایشگاه کوچه های غربت در گلپایگان/ تصاویر

کدخبر: 59625
بهمن ۲۸, ۱۳۹۶ در ساعت ۶:۴۲ ب.ظ

با دوربین دیار عالمان، گذری کردیم به نمایشگاه کوچه های غربت، نمایشگاهی که دو سال است در روز های جمعه با عشق و علاقه توسط بچه های مسجد حضرت رقیه و حوزه علمیه امام در حال ساخته شدن است.

این نمایشگاه، نمای کوچکی از کوچه های بنی هاشم، نخلستان، خانه پیامبر و حضرت زهرا(س) و … است.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8250.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8254.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8255.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8260.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8261.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8263.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8265.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8267.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8268.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8272.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8273.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8278.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8281.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8283.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8289.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8292.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8293.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8296.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8300.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8302.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8303.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8306.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8313.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8315.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8316.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8317.jpg

[27] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8319.jpg

[28] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8327.jpg

[29] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8329.jpg

[30] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8332.jpg

[31] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8344.jpg

[32] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8345.jpg

[33] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8346.jpg

[34] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8348.jpg

[35] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8350.jpg

[36] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8349.jpg