دیار عالمان

اجتماع بزرگ فاطمیون در گلپایگان/ تصاویر

کدخبر: 59695
اسفند ۱, ۱۳۹۶ در ساعت ۲:۳۵ ب.ظ

به گزارش دیار عالمان، عاشقان بانوی دو عالم حضرت زهرای مرضیه در صبح شهادت ایشان مسیر امامزاده سیدالسادات تا امامزادگان ۱۷ تن را پای پیاده پیمودند.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8739.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8749.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8750.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8752.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8754.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8756.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8760.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8764.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8766.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8769.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8772.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8774.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8781.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8796.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8806.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8813.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8824.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8836.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8848.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8849.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8851.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8853.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8855.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/IMG_8872.jpg