دیار عالمان

اختتامیه والیبال دانش آموزی مدارس ابتدایی پسران گلپایگان/تصاویر

کدخبر: 59824
اسفند ۹, ۱۳۹۶ در ساعت ۴:۵۴ ب.ظ

به گزارش دیار عالمان، مسابقات والیبال دانش آموزی مدارس ابتدایی پسران گلپایگان با شرکت نه تیم در دو گروه از روز یکشنبه شش اسفند ماه ۹۶ تا روز چهارشنبه نهم اسفند ماه در سالن معلم شهرستان گلپایگان برگزار شد و تیم های دبستان حاج حسین اکرمی گوگد، دبستان صحت(الف) و دبستان ادیب مقام های اول تا سوم این رقابت ها را کسب کردند.


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-03.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-19.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-22.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-25.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-29.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-33.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-35.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-38.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-44.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-46.jpg

[11] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-50.jpg

[12] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-53.jpg

[13] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-32-55.jpg

[14] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-02.jpg

[15] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-06.jpg

[16] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-09.jpg

[17] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-12.jpg

[18] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-14.jpg

[19] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-18.jpg

[20] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-20.jpg

[21] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-24.jpg

[22] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-29.jpg

[23] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-33.jpg

[24] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-36.jpg

[25] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-39.jpg

[26] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-42.jpg

[27] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-47.jpg

[28] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2018/02/photo_2018-02-28_16-33-49.jpg