دیار عالمان

بازدید نماینده گلپایگان و خوانسار از دانشگاه های فنی و مهندسی، شهید خوشنویسان و هلال احمر/قاب تصاویر

کدخبر: 62144
مهر ۲۲, ۱۳۹۹ در ساعت ۷:۳۲ ق.ظ


[1] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-04-25.jpg

[2] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-04-22.jpg

[3] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-04-17.jpg

[4] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-04-13.jpg

[5] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-03-48.jpg

[6] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-03-54.jpg

[7] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-03-42.jpg

[8] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-03-39.jpg

[9] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-03-36.jpg

[10] تصویر: http://diarealeman.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-14_07-03-33.jpg