• کدخبر: 61865
  • تاریخ انتشار خبر: ۸:۴۴ ب.ظ - پنج شنبه ۱۳۹۹/۰۶/۶
  • چاپ خبــر
ایران دوست با بیان این نکته که امروزه تولید کنندگان کشور به ویژه دامداران جهادگران جنگ اقتصادی هستند، تصریح کرد: سربازان صف اول جنگ اقتصادی امروز تولید کنندگان ما هستند به ویژه دامداران.