لیبل صدفی متروپول

يک سازمان غيرانتفاعي هست که استانداردهاي تجاري لیبل صدفی را در ادامه زمينه ارتباطات گسترش مي دهد. چندين بارکد از استانداردهاي گسترش يافته به وسیله GS1 ايجاد شده است، از گزاره کد UPC-A، کد EAN-8 يا کد GS1 Datamatrix. برخي از مهمترين استانداردهاي گسترش يافته به وسیله GS1 عبارتند از:

 

شماره مکان جهاني (GLN). از اين شماره مي اقتدار براي شناسايي هر مکان قانوني، فيزيکي و عملکردي يک تامين کننده به کارگیری کرد. GLN فرمت استانداردي دارد. ساختار آن به نوع اي هست که هر مکان در ادامه سراسر دنیا را مي اقتدار به طور مخصوص به شخص و معین شناسايي کرد.

کد شماره نوشته اروپايي (EAN). کدهاي EAN براي شناسايي بين سازماني اقلام و محصولات با هر مبدا (واحدهاي مصرف کننده و تجاري) به کارگیری مي شود. آن ها اطلاعاتي را صرفا براي شناسايي ارائه مي نمایند (به طبقه بندي يا توضیح نوشته مربوط نيستند). امروزه حدود 250000 به دست آوردن و فعالیت از کد EAN به کارگیری مي نمایند که به وسیله يک کانال بين المللي متشکل از 59 صادرکننده رسمي کد به نمايندگي از 65 مملکت نگهداري مي شود. کد EAN و سيستم بارکد مربوطه به ملازم کدهاي UPC گزینه به کارگیری در ادامه ايالات متحده در ادامه هم اکنون حاضر در ادامه سراسر دنیا در ادامه هم اکنون به کارگیری هستند.

کد سريال کانتينر حمل و نقل (SSCC). SSCC به مراد شناسايي کانتينرهاي حمل و نقل فردي ايجاد شد. تامين، توزيع و دريافت اقلام بسته بندي شده در ادامه ظروف غير استاندارد را تسهيل مي کند. به تیتر يک کد شناسايي خالص، SSCC، نظیر کد EAN، داده ها خاصي را ارائه مي دهد. برخلاف کد EAN که به يک گزینه یگانه اختصاص دیتا مي شود، SSCC هيچ اطلاعاتي در ادامه گزینه نوشته مربوطه ارائه نمي دهد. SSCC 18 کاراکتري در ادامه هسته سيستم GS1 قرار دارد.

بارکد GS1-128. اين بارکد به سازمان ها اذن مي دهد تا داده ها حاوي حداکثر 40 عنصر را در ادامه يک بارکد رمزگذاري کنند. از اين رو، يک بارکد مي تواند داده ها مربوط به شناسايي (مانند EAN، SSCC)، رديابي متاع (به تیتر نمونه SSCC، شماره دسته)، تاريخ ها (مانند تاريخ توليد، تاريخ انقضا)، واحدهاي مقياس (به تیتر نمونه وزن بر حسب کيلوگرم)، شماره منشا را ارائه دهد. (به تیتر نمونه شماره پیشنهاد گيرنده)، شناسه هاي کمپانی (به تیتر نمونه شناسه کمپانی گيرنده) و به کارگیری هاي داخلي.

مزاياي برچسب بارکد طبق با GS1

استفاده از برچسب هاي بارکد طبق با استانداردهاي GS1 مزاياي زيادي دارااست که از گزاره آن ها مي اقتدار به موردها زير اشاره کرد:

 

آنها قابلیت رديابي مداوم محموله ها را از فرستنده تا گيرنده آماده مي کنند.

آنها فعالیت حمل و نقل محموله هاي تلفيقي را تسهيل مي کنند.

برچسب هاي بارکد طبق با GS1 داده ها بيشتري را نسبت به ساير بارکدها ارائه مي دهند.

خطاهاي کپی حذف مي شوند.

آنها اذن بررسي تام بودن محموله ها را مي دهند و از اضافی نامناسب جلوگيري مي کنند.

کاراکترهاي کنترلي اضافي را مي اقتدار به بارکد بیشتر کرد (به تیتر نمونه شماره سفارش، تاريخ انقضا، میزان دسته).

مقرراتي که در ادامه گزینه برچسب هاي طبق با GS1 اعمال مي شود

برچسب هاي منطبق با GS1 بايد قوانين خاصي را رعايت کنند. به ويژه، طول، با احتساب بخش ها خالي، نبايد از 165 ميلي متر تجاوز کند.

 

علاوه بر تعيين کننده داده، ممکن هست بيش از 48 کاراکتر دیتا عضو وجود نداشته باشد. در ادامه گزینه بارکد GS1-128، ممکن هست بيش از 35 کاراکتر علامت شامل تمامی نمادهاي پسوند و کاراکتر رقم چک وجود نداشته باشد. در ادامه غير اين شکل اين خطر وجود دارااست که ضريب ضرب داده ها در ادامه گزینه توزيع بين سازماني بيش از حد وسیع شود.

 

برچسب بارکد و فراخوان محصول

به ويژه حیاتی هست که بتوانيم محصولات را از عرضه‌کننده تا خروجي رديابي کنيم، در ادامه صورتي که نياز به فراخواني باشد. در ادامه گذشته، موردها مکرري از اقدامات فراخوان در ادامه موقعيت‌هاي بحراني وجود داشته هست که در ادامه آن واضح بود که رويه‌هاي رديابي و رجوع و برگشت بين شرکتي هدفمندتر بايد اجرا مي‌شد.

 

برچسب هاي بارکد براي اقدامات فراخواني به مراد يافتن سريع محصولات معيوب به کارگیری مي شود تا بتوان آن ها را از گردش بیرون کرد و در ادامه نتيجه از به کارگیری از آن ها جلوگيري کرد و هرگونه آسيب احتمالي را محدود کرد. اين به سازندگان اذن مي دهد تا فراخوان متاع را به طور موثرتري مديريت کنند. به طور خاص، برچسب هاي بارکد مزاياي زير را در ادامه گزینه فراخوان متاع ارائه مي دهند:

 

توليدکنندگان مي توانند به داده ها مربوط به مکان یگانه يک متاع در ادامه امتداد زنجيره تامين تا نقطه فروش دسترسي داشته باشند.

آنها مي توانند به طور انتخابي متاع يا محدوده گزینه حیث را هر چه جایی که ممکن هست در ادامه يک دوران یگانه باشد حذف کنند.

برچسب‌هاي بارکد با اطمينان از نداشتن متاع معيوب، از مصرف‌کنندگان مراقبت مي‌کنند.

برچسب هاي بارکد هر نوع از دست دادن آوازه را به دليل نقص متاع کمتر مي دهد.

 

درباره ی admin

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.